SERVIZOS

ASESORÍA

Asesoramos de xeito completo. Orientamos nos procedementos que deben realizar.

DEFENSA

Reclamacións e recursos ante a Administración Pública, defensa ante Xulgados e Tribunais, litixios.

SEGUNDA OPINIÓN XURÍDICA

Para avogadas/os, empresas, profesionais e particulares que requiran dunha segunda opinión sobre un problema xurídico.

ÁREAS DE TRABALLO

Responsabilidade profesional

Asesoramos e defendemos en imprudencia profesional penal, administrativa e civil.

 • Actividade de enxeñeiras/os e arquitectas/os.
 • Ámbito médico-sanitario.
 • Asesoría xurídica e fiscal.
 • Fabricación e distribución de produtos alimentarios.
 • Incendios.
 • Relacións laborais.
 • Tráfico rodado.
Dereito Penal de Empresa

Asesoramos e defendemos en materia penal a pequenas e medianas empresas.

 • Compliance.
 • Confección de programas de cumprimento.
 • Defensa forense da empresa.
 • Estratexias de protección.
 • Avaliación de riscos penais.
 • Prevención de responsabilidade.
 • Responsabilidade penal das persoas xurídicas.
Dereito de estranxeiría

Asesoría, representación e trámites de estranxeiría en España e Portugal.

 • Asilo.
 • Expulsións.
 • Homologación, convalidación e equivalencia de títulos.
 • Inmigración.
 • Matrimonios e parellas de feito.
 • Nacionalidade.
 • Solicitude de bolsas.
 • Visados e permisos de residencia.
Outras

Ademais das anteriores tamén traballamos noutras áreas do Dereito.

 • Asistencia ao detido.
 • Fraude electrónica.
 • Ciberseguridade.
 • Dereito administrativo sancionador.
 • Herdanzas familiares (na Galicia rural).
 • Reclamacións ante a Administración Pública.
 • Responsabilidade penal.
 • Trámite de subvencións.
 • Protección de datos.