Áreas de especialización

Prestamos o mellor asesoramento experto en Dereito de estranxeiría e Dereito sancionador, penal e administrativo

Caracterizámonos por unha atención e un trato 100% profesional

Desenvolvemos o noso traballo buscando a máxima calidade e a excelencia

Dereito de estranxeiría e inversión estranxeiría

 

Asesoramos, representamos e realizamos todos os seus trámites de estranxeiría para inverter, traballar e/ou estudar en España e Portugal

 

 • Recursos administrativos (reposición e alzada)
 • Solicitude de asilo
 • Suspensión de expulsións
 • Homologación e equivalencia de títulos
 • Solicitude de bolsas
 • Inscrición de matrimonios e parellas de feito
 • Solicitude de nacionalidade por residencia e outros
 • Solicitude de visados e permisos de residencia
 • Reagrupacións familiares
Defensa penal, administrativa e civil de profesionais

 

Asesoramos e defendemos a profesionais que incorren en eventuais responsabilidades no exercicio da súa actividade

 

 • Actividade de enxeñaría e arquitectura
 • Ámbito médico-sanitario
 • Asesoría xurídica e fiscal
 • Fabricación e distribución de produtos alimentarios
 • Incendios
 • Relacións laborais
 • Tráfico rodado
 • Ámbito educativo
Defensa penal de particulares

 

Exercemos a mellor defensa penal de particulares para calquera tipo de delito en todos os ámbitos e xurisdicións penais

 

 • Asistencia ao detido

 • Delitos contra o patrimonio económico

 • Violencia de xénero

 • Delitos contra a seguridade viaria

 • Delitos contra a vida e a integridade física/moral

 • Delitos contra o honor, a intimidade e o dereito á propia imaxe

 • Entre outros delitos

Dereito penal de empresa

 

Somos expertos en Dereito penal económico e de empresa. Traballamos na creación de programas de compliance a medida

 

 • Deseño e implantación do compliance penal

 • Revisión e actualización do compliance existente

 • Adaptación do compliance ás normas UNE

 • Defensa penal de persoas xurídicas

 • Estratexias de protección e Dereito penal preventivo

 • Avaliación de riscos penais

 • En diversos delitos

Apoio xurídico permanente na xestión de conflitos

 

Acompañamos e asesoramos xuridicamente 24 horas / 7 días en conflitos abertos e que se prolongan no tempo

 

 • Avogada/o de cabeceira 24 horas – 7 días
 • Cumprimento de convenios reguladores de medidas paternofiliais
 • Separacións e divorcios contenciosos
 • Sucesións e herdanzas conflitivas
 • Conflitos en comunidades de veciños
 • Malos tratos familiares
 • Acoso laboral e mobbing
 • Discriminación e acoso escolar
Ditames e estudos de casos en aparencia «perdidos»

 

A experiencia tennos amosado que problemas xurídicos enquistados poden ser resoltos cun estudo dedicado e minucioso

 

 • Casos rexeitados por outros profesionais

 • Problemas que non teñen sido inicialmente ben abordados

 • Problemas xurídicos que requiren unha análise experta en profundidade

 • «Casos raros» no ámbito do Dereito

 • Cuestións sen aparentes saídas ou solucións xurídicas

 • Segundas opinións expertas

Actualidade

Suscríbase ao noso Boletín de Actualidade

Comece a escribir o seu termo de procura arriba e presione enter para buscar. Presione ESC para cancelar.

Volver ao inicio