Illa do Faro. Illas Cíes

Guía práctica para saír da casa en tempos da COVID-19 en España

A Orde SND/380/2020, de 30 de abril, sobre as condicións nas que se pode realizar actividade física non profesional ao aire libre durante a situación de crise ocasionada polo COVID-19, foi publicada no Boletín Oficial do Estado o día 1 de maio de 2020. Entra en vigor o día 2 de maio de 2020.

Así que, a partir do sábado 2 de maio, quen, cando, como, onde e para que pode saír de casa?

Persoas maiores de 14 anos e menores de 70 anos:

As persoas maiores de 14 anos e menores de 70 anos poden pasear ou practicar unha actividade deportiva individual entre as 6:00 e as 10:00 h. ó as 20:00 e as 23:00 h.

Paseos:

Os paseos pódense realizar acompañados/as dunha soa persoa coa que conviva, é dicir, coa que estea cumprindo o confinamiento.

Realizaranse a unha distancia non superior a 1 quilómetro do domicilio.

Durante un tempo máximo de 1 hora.

E só 1 vez ao día. Así que hai que elixir, ou ben pola mañá, ou ben pola tarde.

Deporte:

Ten que practicarse individualmente. É dicir, pódese saír ás presas só, a montar en bicicleta só.

Dentro do término municipal, pódese correr ou ir en bicicleta máis aló de 1 quilómetro do domicilio.

Sen un límite de tempo. Dentro da franxa horaria pode realizarse deporte durante máis dunha hora.

E só 1 vez ao día. Así que hai que elixir, ou ben pola mañá, ou ben pola tarde.

Persoas maiores de 70 anos:

As persoas maiores de 70 anos poden pasear ou practicar unha actividade deportiva individual entre as 10:00 e as 12:00 h. ó as 19:00 e as 20:00 h.

É de aplicación para elas o mesmo que se dixo anteriormente, tanto no que se refire aos paseos como á actividade deportiva, dentro das franxas horarias que lles corresponden.

Iso si, tanto para pasear como para facer deporte poderán saír acompañadas dunha persoa convivinte de entre 14 e 70 anos.

Neste sentido parece razoable pensar que poderán saír en parella dúas persoas maiores de 70 anos si conviven e tamén que poden facer un deporte de carácter invidual pero en compañía, por exemplo, poden saír dúas persoas xuntas si son convivientes ás presas ou a andar en bicicleta.

Menores de 14 anos:

Poderán saír 1 vez ao día, durante 1 hora, acompañados/as de 1 adulto con quen convivan, a 1 quilómetro respecto ao docimicilio.

Estas franxas horarias non aplican nos municipios de menos de 5.000 habitantes.

Nestes municipios todas as persoas, independientemente da súa idade, poden saír a pasear e practicar actividades deportivas individuais entre as 6:00 e as 23:00 h.

NON PODEN SAÍR pasear nin facer actividades deportivas:

As persoas con síntomas compatibles con COVID-19.

As persoas que estean en illamento domiciliario debido a un diagnóstico de COVID-19.

As persoas en período de cuarentena domiciliaria por haber ter contacto con algunha persoa con síntomas ou diagnóstico de de COVID-19.

As persoas residentes en centros sociosanitarios de maiores.

Estas novas medidas súmanse ás xa existentes. Así, mantense a posibilidade de saír de casa a facer a compra de alimentos a tendas ou supermercados, para tirar o lixo, para acudir ao hospital ou centro sanitario, para ir traballar, para coidar a dependentes ou persoas maiores, entre outras.

Sempre, en todas as actividades, tamén agora, deberá manterse a distancia persoal de polo menos dous metros.

E deben observarse todas as medidas higiénicas xa coñecidas: limpeza de mans, non tocarse a cara, etc.

Finalmente, trátase de evitar o contaxio e a propagación do virus, e este obxectivo é unha responsabilidade de todos/as e cada un/a de nós/as. Por iso, aplicando o sentido común, débese estar o menos tempo posible exposto e expoñendo aos demais, e cumprir as normas.

Para calquera dúbida, pregunta, ou cuestión, contacta con TORRES CADAVID AVOGADOS, estamos aquí para escoitarte e para axudarte.

Artigos relacionados

Comece a escribir o seu termo de procura arriba e presione enter para buscar. Presione ESC para cancelar.

Volver ao inicio