Xa podes facer os trámites de estranxeiría por vía electrónica

Nun artigo anterior comentabamos que os trámites de estranxeiría en España poderíanse facer nun futuro próximo por vía electrónica.

Así se establecía no Convenio de 15 de abril de 2020, entre a Administración Xeral do Estado e o Consejo General da Abogacía Española.

Estabamos pendentes da creación dunha plataforma por parte da Administración Xeral do Estado que fixese posible a presentación telemática dos documentos en materia de estranxeiría para a súa tramitación.

A boa noticia de hoxe é que xa está operativo o acceso ao sistema a través da Plataforma MERCURIO da web do Ministerio de Política Territorial e Función Pública, para a presentación telemática por parte dos/as avogados/as que están dados/as de alta no Rexistro de Representantes establecido no Convenio.

Isto posibilita a realización de trámites administrativos e xestión documental por vía electrónica en materia de estranxeiría.

Comunicámosvos que a avogada Natalia Torres Cadavid está dada de alta no Rexistro de Representantes e polo tanto pode presentar calquera solicitude de estranxeiría electronicamente a través deste novo sistema.

A partir de aquí, será o/a avogado/a quen se ocupe de todos os trámites, é dicir, de presentar por vía electrónica a solicitude en cuestión e toda a documentación requirida. E tamén se ocupará de facer o seguimento do procedemento por vía electrónica e de recibir todas as notificacións por esta vía.

Así que si es unha persoa estranxeira en España e estás interesado/a en solicitar un permiso de residencia, un permiso de traballo, unha prórroga de estancia, un visado ou recoller do mesmo ou calquera outro trámite, ponte en contacto con TORRES CADAVID AVOGADOS.

Atenderémoste, escoitaremos o teu caso e proporemos a mellor solución para ti.

Artigos relacionados

Comece a escribir o seu termo de procura arriba e presione enter para buscar. Presione ESC para cancelar.

Volver ao inicio